بلی، با روشهای جدید جراحی آب مروارید (فیکو و برش کوچک و بدون بخیه) اگر به انجام اینگونه جراحی ها نیاز پیدا شود مانعی نخواهد بود. روش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون در چشمی که عمل جراحی لیزیک شده و یا نشده تفاوت چندانی ندارد.