خیر، تماشای تلویزیون به علت خیرگی و پخش نور که ایجاد می شود ممکن است باعث خستگی و آزار دید شود اما ضرری بر نتیجه عمل ندارد. معمولا پس از یک هفته این آزار به حداقل می رسد. تماشای تلویزیون تا زمانیکه آزار دهنده چشم ها نباشد بلامانع است. معمولا حین تماشای تلویزیون وکار با مانیتور کامپیوتر به علت کاهش تعداد دفعات پلک زدن علائم سوزش و خشکی چشم که پس از عمل به طور گذرا وجود دارد تشدید می گردد.