پدیده پیر چشمی که با بالا رفتن سن (معمولا در حوالی ۴۰ سالگی) آغاز می شود با لیزیک قابل اصلاح نمی باشد. اما اگر بعد از ۴۰ سالگی شرایط ویژه¬ای وجود داشته باشد بطور مثال شماره عینک بالا باشد و هیچگونه بیماری دیگر چشمی چون آب مروارید،‌خشکی شدید چشم و مشکلات شبکیه وجود نداشته باشد می توان با لیزیک بهبودی قابل ملاحظه ایجاد کرده و برای مطالعه و کار نزدیک عینک با شماره کمتری تجویز کرد. اصولا با این جراحی تنها نیاز به عینک ( برای دور و یا نزدیک) بر طرف می گردد.
به علت طبیعت پیر چشمی و کاهش قدرت و دامنه تطابق، ‌با لیزیک احتمال بی نیازی کامل و برای همیشه از عینک، کم می باشد.
برنامه های اصلاح لیزری که حین لیزیک برای اصلاح پیر چشمی پیشنهاد می گردد گذرا بوده و هنوز نتایج قطعی آن مشخص نیست.