در حال حاضر افرادی که مبتلا به آستیگماتیسم نا منظم و یا بیماری قوز قرنیه خفیف یا شماره های پایین نزدیک بین هستند می توانند از این روش سود ببرد.
این روش اکنون در کلینیکهای چشم پزشکی کشورمان اجرا می گردد اما هنوز هزینه تهیه حلقه داخل قرنیه و جراحی،‌ یکی از معایب این روش است.