آیا بانوانی که تحت عمل لیزیک قرار گرفته اند می توانند در پایان بارداری زایمان طبیعی داشته باشند یا آنکه باید با سزارین نوزاد خود را متولد نمایند؟
انجام لیزیک هیچگونه مانعی برای زایمان طبیعی به شمار نمی رود و به دلیل انجام لیزیک نیازی به انجام سزارین وجود ندارد.

چند ماه پس از زایمان می توان عمل  لیزیک انجام داد؟
حدود سه ماه پس از زایمان که وضعیت چشم و شماره آن تثبیت شده می توان برای اینگونه جراحی ها اقدام نمود.

آیا در دوره بارداری نیز می توان لیزیک را انجام داد؟
پس از سه ماهه اول دوران بارداری به علت تغییرات هورمونی این دوره بر میزان عیوب انکساری و وضعیت قرنیه،‌تغییراتی ایجاد می گردد لذا بهتر است در طول دوران بارداری و تا چند ماه پس از خاتمه آن و تثبیت وضعیت چشم ها از انجام عمل لیزیک اجتناب گردد. لیزر اکسایمر تنها بطور موضعی بر روی قرنیه تاثیر گذارده و اثرات عمومی و عوارضی در دیگر نقاط بدن مادر و جنین برای آن گزارش نشده است.