خیر، چنانچه چند ماه پس از زایمان، ‌مادری تحت عمل جراحی لیزیک قرار گرفته و از طرفی لازم است نوزاد خویش را نیز شیر دهد خطری در این کار وجود ندارد. لکن ممکن است بدخوابیها و خستگی،‌ اثرات گذرائی بر روی فرد و چشم ها بگذارد.