بلافاصله پس از خروج از اطاق عمل و کلینیک و رسیدن به محل اقامت٬ بهترین کار٬ استراحت و خوابیدن و بطور کل بسته نگه داشتن چشمها میباشد که این زمان باید حداقل ۴ ساعت بوده که هر چه این زمان بیشتر باشد تاثیر آن نیز بر روی دید بهتر خواهد بود. پس از بیدار شدن اقدام به ریختن قطره¬های توصیه شده بر طبق دستور پزشک معالج کرده ولی هیچگونه تماسی و مالشی بر روی چشمها نباید انجام داد. در وقت تعیین شده جهت ویزیت مجدد به پزشک مراجعه نموده و در طول هفته اول باید شدیدا" مراقبت و رعایت موارد فوق انجام گیرد. پس از دو روز و با احتیاط میتوان در محل کار خویش حاضر و بکار بپردازید.