– همانگونه که در پاسخ به سوالات قبلی گفته شده بمنظور دست نزدن به لایه های سطح قرنیه که خطر عفونت و بروز کدورت و تاری دید را افزایش می دهد روش لیزیک ابداع شده است.
– در این روش ابتدا چشمها بحد کافی با قطره بیحسی (آنستوکائین) بیحس شده، سپس پلکها به کمک وسیله باز کننده پلکها باز و ثابت می شوند.
– در مرحله بعد سطح چشم،‌ ملتحمه و لبه پلکها با مایع استریل شسته می شود. دراکثر دستگاههای لیزر موجود یک نور چشمک زن وجود دارد که در این مرحله بیمار باید به آن خیره بماند.
– ضمنا بیمار باید بر اعصاب خود مسلط بوده و به آرامی نفس بکشد و از تکان دادن سر و به خود فشار آوردن جدا خودداری نماید.
– در مرحله بعد حلقه ایجاد کننده فشار منفی دور قرنیه قرار داده شده و با فرمان جراح با روشن شدن دستگاه،‌ فشار چشم بالا می رود. در این زمان بیمار نور های دستگاه را نخواهد دید یا تار می بیند، این مرحله کمتر از ده ثانیه بطول می انجامد.
– میکروکراتوم یا دستگاه برش که برای برش دادن لایه ای از قسمتهای سطحی قرنیه به کار می رود هنگام کار صدایی خفیف ایجاد می کند که شروع کار آنرا جراح به اطلاع بیمار خواهد رساند. ‌در پایان این مرحله لایه ایجاد شده بوسیله جراح به کنار زده شده و انجام لیزر بر روی قرنیه آغاز می شود. صدای کار کردن لیزر در این مرحله چون جرقه ها یا انفجارهای ریز بر روی سطح قرنیه به گوش بیمار خواهد رسید.
طول زمان لیزر بر اساس میزان و شماره چشم بیمار خواهد بود. پس از پایان لیزر لایه قرنیه برداشته شده به سرجایش برگردانده شده و بوسیله محلول استریل برای فقط چند ثانیه زیر آن شسته می¬شود. در خاتمه جراحی٬ می¬توان چند قطره آنتی بیوتیک در چشم بیمار ریخته و سپس وسیله بازنگهدارنده پلکها به آرامی از چشم خارج میگردد. تاثیر قطره بی¬حس کننده تا حدود نیم ساعت باقی خواهد ماند که با از بین رفتن اثر آن کم کم احساس جسم خارجی (مانند اینکه مژه داخل چشم افتاده) توام با سوزش و درد خفیف شروع می¬گردد. پس از عمل بهتر است یک تا دو قرص مسکن ( که معمولا پس از عمل به بیمار داده می¬شود) میل کرده بیمار حدود ۴ ساعت استراحت کند. این مدت استراحت علاوه بر کاهش واضح در احساس جسم خارجی٬ درد و اشک ریزش سبب بهبود وضعیت و کیفیت دید بیمار میگردد. از همه مهمتر این استراحت کوتاه مدت سبب ترمیم و افزایش میزان چسبندگی لایه برداشته شده به قسمتهای زیرین قرنیه گشته٬ خطر حرکت کردن و جابجا شدن آن کاهش مییابد.