اخیرا دستگاه جدیدی ساخته و به بازار عرضه شده که در ضمن آزمایش توپوگرافی و پاکیمتری قرنیه تواما و بدون تماس با چشم انجام می گردد و از دقت بالایی برخوردار است همچنین این دستگاه می تواند بیماریهای سطح خلفی قرنیه را نیز مشخص کند که قبلا با توپوگرافی امکان پذیر نبود، بدین وسیله هرچه بهتر و دقیق تر قرنیه ارزیابی می گردد. قبل از جراحیهای اصلاح کننده عیوب انکساری انجام این آزمایش که دقت بالاتری دارد در خواست و توصیه می گردد.