استفاده یا عدم استفاده از عینک (یا استفاده از عینک با نمره پایین تر و بالاتر) تاثیری در شماره واقعی چشم یا پیشرفت نزدیک بینی نداشته و حتی تا روز عمل نیز می توان از عینک استفاده کرد و اما لنزهای تماسی اگر نرم باشند دارای تاثیر منفی بر روی قرنیه بوده و حداقل ۴ روز قبل از جراحی باید از استفاده آن خودداری شود تا قرنیه شکل و مشخصات واقعی خود را باز یابد. در مورد لنزهای سخت یا RGP نیز بهتر است حداقل دو تا سه هفته قبل از عمل از استفاده از آن خودداری گردد، اگرچه ممکن است علیرغم رعایت این موارد احتیاط، ‌مشخصات قرنیه و شماره چشم تغییر خاصی نیابد.
رعایت این نکات به این منظور می باشد که اگر قرار است تغییری در قرنیه و متعاقب آن درنتیجه جراحی رخ دهد از دید جراح مخفی نماند.
استفاده از لنز سخت یا RGP سبب تغییر در میزان واقعی آستیگماتیسم و شکل قرنیه و درنتیجه دشواری در تشخیص برخی از بیماریهای قرنیه خواهد شد و به این علت مدت طولانی تری نباید استفاده گردد.