چه فردی برای انجام لیزیک مناسب می باشد؟ آیا همه افراد عینکی می توانند تحت عمل لیزیک قرار گیرند؟ تا چه شماره هایی لیزیک انجام می شود؟
برای دست یافتن به نتیجه ایده آل و مواجه شدن با کمترین میزان عوارض لیزیک، چشم بیمار باید معاینه کامل و دقیق شود و آزمایشات لازم هم انجام گیرد.
در معاینه،‌ تقریبا چشم نباید دارای هیچگونه مشکل جدی بجز نیاز به عینک (عیوب انکساری) باشد. در معاینه عمومی نیز بهتر است فرد مزبور برخی بیماریهای خاص مثل دیابت پیشرفته (قند) که در دراز مدت احتمال گرفتار شدن چشم را دارد نداشته باشد. اما در خصوص شماره های مناسب برای انجام عمل لیزیک اگرچه در برخی گزارشات لیزیک برای افراد نزدیک بین از شماره ۷۵/۰ تا بیشتر از ۳۰ دیوپتر انجام شده است اما آنچه با درنظر گرفتن خطرات و سبک و سنگین کردن عوارض آن منطقی بنظر می رسد و از طرفی تواناییهای دستگاه و روش لیزیک،‌ نزدیک بینی از حداقل ۲۵/۱-(مگر آنکه توام با مقدار بالای آستیگماتیسم باشد) تا بالاترین مقدار ( که بر اساس ضخامت قرنیه تعیین می شود) معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ نمره است،‌امکان اصلاح دارد.
برای آستیگماتیسم بشرط آنکه منظم باشد از حداقل ۷۵/۰ تا حداکثر ۶ نمره با لیزیک قابل اصلاح است. برای دوربینی و افراد دوربین نیز با برنامه های کامپیوتری جدید اصلاح مقدار بیشتری از شماره دور بینی انجام پذیر است اما با توجه به تجربه حاصل از بیماران عمل شده دوربین، مقداری از دوربینی اصلاح شده مجددا" بر می گردد. البته تا میزان ۴ تا ۵ نمره مقداری است که تا حدود زیادی نتایج قابل قبول از نظر جراح و بیمار حاصل می گردد.
نکته حائز اهمیت این است که همواره موارد فوق الذکر تقریبی بوده و قضاوت نهایی انجام یا عدم انجام و حدود نتیجه حاصله با جراح بوده که قبل از عمل به اطلاع بیمار رسیده و با توافق طرفین جهت انجام عمل به مراحل بعدی اقدام می گردد.