لیزر در حقیقت نوری است که امواج آن به وسیله دستگاه لیزر کاملا همسو و تقویت گردیده و تنها از یک طول موج به خصوص تشکیل گردیده است.

بنابراین نور لیزر دارای انرژی خیلی زیاد بوده و قابلیت تمرکز حتی در سطوح بسیار کوچک برای انجام برشهای دقیق دارد.