معمولا پیشرفت نزدیک بینی ساده با پایان یافتن رشد فعال بدن متوقف می گردد. این سن در حدود ۲۰ تا ۲۵ سالگی می باشد،‌اگرچه بر اساس آمارهای مختلف این سن متفاوت گزارش شده اما معمولا بعد از سن ۱۸ سالگی اگر میزان تغییرات شماره چشم طی مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه کمتر از ۲۵/۰ تا ۵/۰ دیوپتر ( درجه) باشد، نزدیک بینی تقریبا ثابت قلمداد می شود.