در این افراد خطر وقوع آب سیاه (گلوکوم) و پاره شدن شبکیه بیش از دیگر افراد با چشم سالم می باشد. اینگونه افراد حتی اگر تحت اعمال جراحی اصلاح نزدیک بینی هم قرار بگیرند خطر وقوع این دو بیماری کاهش نمی یابد. به عبارت ساده تر در این افراد تنها نیاز به استفاده از عینک یا لنز تماسی از بین رفته اما به علت وجود خطر ابتلا به موارد مذکور٬ برای همیشه یا (حداقل سالی یکبار) باید تحت نظر چشم پزشک باشند.