شایعنرین انواع نزدیک بینی دو نوع است، ساده و پیش رونده (مرضی) که خوشبختانه نوع ساده آن دارای شیوع بسیار بیشتری است. در نوع ساده به غیر از آنکه نزدیک بینی فرد نیاز به اصلاح با عینک یا طرق دیگر دارد، معمولا تغییرات بیماری در قسمتهای دیگر چشم وجود ندارد٬. اما در نوع پیش رونده همانگونه که از نامش پیداست به علت نازک شدن تدریجی صلبیه (دیواره سفید) چشم، ‌قطر قدامی- خلفی آن نیز افزایش یافته و تغییرات متعدد در زجاجیه و شبکیه ایجاد می گردد و خطر ایجاد سوراخ¬های شبکیه (لایه حساس بینایی) در نوع پیش رونده زیاد می باشد.
از بین رفتن و اضمحلال مشیمیه (لایه تغذیه کننده شبکیه) و بالاخره پاره شدن و جدا شدن شبکیه نیز در این افراد بیشتر است اینگونه افراد اغلب دارای شماره های چشم بالایی از نزدیک بینی بوده و در سیر بیماری و طول زمان شماره چشم ایشان مرتب در حال تغییر است.