دکتر فرید کریمیان
دکتر شیلا آرامش
دکتر محمود بابائی
بهار ۱۳۸۷

بیش از یک دهه از انجام جراحیهای اصلاح کننده عیوب انکساری در کشور ما می گذرد. اگر قبل از این دوران، عینک و لنز تماسی تنها راه های اصلاح دید بود اما امروزه به علت وجود ابزارها و وسایل ارتباط جمعی کمتر شهروندی است که از راههای مختلف جراحی اصلاح عیوب انکساری اطلاعی نداشته باشد. اکثر این داوطلبین در سنین فعال زندگی بوده، در سطوح عادی تا بالای تحصیلات می باشند. از طرف دیگر متونی که به زبان ساده اصول این جراحی ها را برای آنها تشریح نماید بسیار محدود و معدود می باشد. اگر چه تصمیم نهایی در مورد جائز بودن این جراحیها و انتخاب روش مناسب از مسئولیتها و وظایف جراح چشم پزشک می باشد، اما آگاه بودن خود داوطلب به روش یا روشهای گوناگون و امکانات موجود، عوارض و احتمالات مختلف از حقوق فردی آنان می¬باشد. بدیهی است داوطلبی که آگاهانه در راه اصلاح عیوب انکساری چشمان خود، قدم می گذارد می تواند همکاری بهتر و بیشتری در مراحل درمانی با چشم پزشک خود داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش توقعات غیر واقعی خواهد دانست که هدف از انجام این جراحی ها چه بوده و چه خواهد بود. سالها قبل که رادیال کراتوتومی ( آر- کی) تنها روش اصلاح نزدیک بینی بود کتابچه ای با همین اهداف منتشر گردید. از حدود ده سال قبل که لیزراکسایمر جهت اصلاح عیوب انکساری بکار گرفته شد، کم کم لیزر سطحی ( پی آر کی) و لیزیک متداول گشته و هر روز بر تعداد این اعمال جراحی افزوده می شود. دانسته های چشم پزشکان در طول این دهه افزایش یافته و بسیاری از نکات مبهم تا حدود زیادی مشخص گردیده است. در اکثر مواقع به علت کثرت سوالات این داوطلبین، پاسخ به تمامی آنها میسر نمی باشد. هدف از این بخش تشریح اعمال جراحی اصلاح عیوب انکساری به زبان ساده برای کاربران می باشد. سوالات تدوین شده، در طی سالها توسط بیماران و داوطلبین گرامی پرسیده شده و بطور مکرر مورد سوال اکثر آنها می باشد. امید است داوطلبین این جراحی¬ها با مطالعه این بخش حاضر تا حدود زیادی با این روشها آشنا شده و از طرف دیگر اگر تصمیم خاصی در این جهت گرفته می شود از روی آگاهی باشد. جای دارد که در پایان از سرکار خانم دکتر رفعتی و سرکار خانم حقی و دیگر پرسنل مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در تهیه این مطالب زحماتی متقبل شده اند تشکر و قدردانی بعمل بیاورم. امید است تا حدودی بتوانیم هدفی را که در نظر داشتیم برآورده سازیم. انشاء ا…