این سیستم که بر روی نوع بخصوصی از دستگاههای اکسایمر نصب گردیده قادر است علاوه بر شماره¬های عادی چشم ( دوربینی یا نزدیک بین یا آستیگماتیسم) دیگر خصوصیات فردی قرنیه افراد که بر روی نحوه تشکیل تصاویر موثر می باشد اصلاح نماید. در این سیستم بعلت آنکه جهت نحوه انجام لیزر نیاز به دهانه های Aperture خروجی خاصی برای لیزر دارد از کارت های ویژه ای که ((کارت زی اوپتیکس)) نامیده می شود (برای هر چشم جداگانه) استفاده می گردد. در حال حاضر هر کارت قیمت معادل یکصد دلار دارد که به هزینه های جراحی عادی اضافه می شود.