بلافاصله بعد از جراحی و بخصوص در روزهای اول و دوم این مسئله بیشتر خطرناک است. حداقل ۴۸ ساعت تا کامل شدن ترمیم زخم برش قرنیه و ممانعت از خطر ورود عوامل عفونی به داخل ضخامت قرنیه زمان نیاز است و در طول این مدت آب نباید داخل چشم شود.