آیا برخورد باد به چشمها پس از عمل مثلا در حین موتور سواری بخصوص برای آنکه عمل شده است و برای چشمی که تحت عمل لیزیک قرار گرفته است ایجاد مشکل می نماید؟
خیر،‌پس از جراحی بخصوص در روزهای اول، ‌در معرض باد قرار گرفتن چشمها باید با احتیاط زیاد باشد چرا که اگر باد دارای ذرات معلق بوده و با سرعت به قرنیه برخورد کند احتمال بروز عفونت می رود.
بنابراین درصورتی که بیمار عمل شده نیاز به انجام موتور سواری دارد باید حتما از عینک محافظ استفاده کند تا مانع از اصابت این ذرات به قرنیه گردد.