چند روز پس از لیزیک که چسبندگی فلاپ (لایه سطحی قرنیه که برش داده شده) کامل شد،‌گریه که افزایش اشک در سطح قرنیه می باشد، ‌دیگر تاثیر بر نتیجه جراحی و بر دید نهایی بیمار نخواهد داشت.