خیر،‌جراحی لیزیک تنها بر روی قرنیه انجام شده و بر روی رنگ پلکها و پوست اطراف چشم تاثیر نمی گذارد. کبودی اطراف پلکها که در برخی افراد دیده می شود ناشی از خونریزی زیر پوست این نواحی است که با درمانهای تخصصی پوست بهبود می یابد.