به دلیل آنکه پس از رینوپلاستی فرد تا مدتی نخواهد توانست از عینک خود استفاده کند اگر بیمار تمایل دارد هر دو عمل در اسرع وقت انجام شود و خصوصا اگر شماره بالائی از عیب انکساری دارد بهتر است ابتدا لیزیک انجام گیرد.
انجام رینوپلاستی پس از لیزیک نیز بلامانع بوده و بر روی نتیجه عمل تاثیر ندارد تنها جراح بینی و متخصص بیهوشی باید درجریان عمل لیزیک انجام شده بر روی چشم ها قرار بگیرد به خصوص اگر رینوپلاستی قرار است با بیهوشی عمومی انجام گیرد حتما چشمها در طول عمل بسته بماند و مراقبت های لازم انجام گیرد.