خیر،‌اگرچه چشم عضو بسیار ظریف و حساسی می باشد،‌ اما لیزیک تاثیر چندانی بر روی مقاومت قرنیه و در نتیجه کل چشم ندارد. اگر ضربه به شدتی باشد که برای چشم عمل نشده مضر باشد برای چشمی که لیزیک شده نیز خطرناک خواهد بود.