لیزر اکسایمر و دستگاههای همراه آن برای انجام لیزیک در زمره دستگاههای جدید و گران می باشد(در حدود ۳۰۰ هزار دلار) از طرفی هزینه نگهداری و مواد مصرفی دستگاه لیزر برای هر مرکز سالیانه حدود ۵۰ تا ۷۵ هزار دلار می باشد (به شرط آنکه دستگاه نیاز به تعمیر اساسی و تعویض قطعات گران دیگری پیدا نکند) این جراحی در اروپا و آمریکا برای هر چشم بر اساس نوع مرکز لیزر از ۱۵۰۰ تا۲۰۰۰ دلار هزینه دارد در ایران این هزینه جراحی لیزیک بسیار پایین تر از دیگر کشورها می باشد. ضمن اینکه کیفیت کار نیز بسیار بالا می باشد به طوری که بسیاری از افراد مقیم خارج نیز برای انجام این جراحی به ایران سفر کرده و تحت عمل قرار می گیرند. در ایران خوشبختانه بسیاری از شرکتهای بیمه خصوصی هزینه جراحی لیزیک را برای شماره های بالا قبول کرده اند که از این طریق کمک قابل ملاحظه ای به بسیاری از بیماران شده است.