اکثر لیزرهای اکسایمر موجود در مراکز لیزر در حال حاضر از چند نوع لیزر ساخت کارخانه نایدک ژاپن و تکنولاس آمریکا می باشد. در یکی دو مرکز نیز نوع دیگری از این لیزر ها وجود دارد.
در حال حاضر نتیجه برنامه های کامپیوتری اصلاح نزدیک بینی،‌ دور بینی و آستیگماتیسم منظم به وسیله تمامی این دستگاهها یکسان می باشد.
این دستگاهها مرتبا از نظر برنامه نرم افزاری به روز می شوند و قطعات دستگاهها که نیاز به کارکرد دقیق و منظم دارند به طور مرتب تعویض و نو می گردد.