لیزیک در مواردی که پس از جراحی آر.کی ( روش سابق اصلاح عیوب انکساری) یا پیوند قرنیه، میزان قابل ملاحظه¬ای از آستیگماتیسم منظم توام با نزدیک بینی وجود داشته باشد به منظور کاهش شماره موجود و بهبود وضعیت دید بیمار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پس از جراحی کاتاراکت (آب مروارید ) و لنزهای داخل چشمی چنانچه شماره چشم بالا باشد می توان از لیزیک برای اصلاح آن استفاده کرد.