حلقه های داخل قرنیه یا (ICR) Intracorneal ring دو حلقه نیمه دایره از جنس ترکیبی شفاف به نام PMMA می باشند که به وسیله جراحی در ضخامت قرنیه کار گذارده می شود.
این روش جراحی برای اصلاح شماره های پایین نزدیک بینی (تا نمره ۴ دیوپتر) کارائی دارد ولی به علت توانایی لیزیک و نتایج قابل قبول در این محدوده و هم به علت گرانی این حلقه ها این روش هنوز متداول و رایج نگردیده است اما در صورت نیاز قابل انجام می باشد.