به علت آنکه برای اصلاح شماره های بالای نزدیک بینی از منطقه¬های کوچکتر برای انجام لیزر استفاده می گردد،‌تداخل نور در منطقه لیزر شده با اندازه مردمک که در شب بیشتر باز می شود می تواند سبب ایجاد پخش نور گردد.
بنابراین برای شماره های بالاتر (بیشتر از ۱۰) معمولا احتمال آنکه مدت طولانی تری پخش نور داشته باشند،‌ بیشتر است.