بسته به میزان التهاب ایجاد شده ناشی از جراحی،‌ میزان شستشوی انجام شده توسط جراح، شماره چشم قبل از عمل و نتیجه بدست آمده پس از عمل،‌ شفاف شدن دید از چند ساعت تا چند هفته به طول می انجامد اگر اصلاح به طور کامل انجام شده باشد با گذشت زمان شفافیت دید و بینایی بهتر و بیشتر خواهد شد.