روش جدید تر اصلاح نزدیک بینی و دیگر عیوب انکساری میباشد که در چند سال اخیر متداول گشته است.
در این روش که حد فاصل PRK و لیزیک می باشد تنها لایه اپیتلیوم ( لایه نازک حدود ۵۰ میکرون) که سطح قرنیه را می پوشاند برداشته می شود و پس از انجام لیزر بر روی سطح قرنیه مجددا اپی¬تلیوم به جای خود برگردانده می شود.
این لایه چون نازک بوده و احتمال جا به جا شدن و پاره شدن در زمان پلک زدن را دارد در پایان عمل، لنز پانسمانی بر روی قرنیه گذاشته می شود که بعد از ۳ تا ۵ روز که ترمیم کامل شد،‌ برداشته می شود. کاهش خطر ایجاد کدورت قرنیه و درد پس از عمل در تعدادی از گزارشات از محاسن این عمل جراحی اعلام گردیده است. در مطالعات دیگر تفاوتی بین لازک و PRK نبوده و هر دو روش معادل یکدیگر بر شمرده می شوند.