اکسایمر یا اگزایمر Excited= Excimer از دو کلمه انگلیسی به معنای مولکول دو اتمی که تحریک شده گرفته شده است. نور لیزری که از طریق تحریک این دو مولکول ایجاد می شود لیزر اکسایمر نامیده می شود. لیزر اکسایمر انواع مختلفی دارد که بر مبنای آنکه از کدام اتمها تشکیل شده نامگذاری می گردد. لیزر اکسایمری که در تراش قرنیه و برای اصلاح نزدیک بینی مورد استفاده قرار می گیرد، از دو اتم فلوئور و آرگون استفاده می نماید که نور لیزر حاصله دارای طول موج ۱۹۳ نانومتری می باشد. از خصوصیات این لیزر قدرت اثر زیاد در سطح کوچک و ضخامت بسیار کم است. بطوریکه می¬تواند در سطحی به کوچکی فقط یک میکرون (۱۰۰۰/۱ میلی متر) از بافت قرنیه تاثیر خود را ایجاد کند. بنابراین این نوع لیزر اصولا" دارای قدرت نفوذ به داخل چشم نبوده و تاثیری بر بافتها و قسمتهای داخل چشمی ندارد.
لیزر در حقیقت نوری است که امواج آن به وسیله دستگاه لیزر کاملا همسو و تقویت گردیده و تنها از یک طول موج به خصوص تشکیل گردیده است.
بنابراین نور لیزر دارای انرژی خیلی زیاد بوده و قابلیت تمرکز حتی در سطوح بسیار کوچک برای انجام برشهای دقیق دارد.